Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Více informací o Cookies

Profil

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval roční studijní pobyt na Universita degli studi di Milano - Bicocca. V součastnosti, mimo advokacii, působí také jako odborný asistent  na Katedře finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty MU. Působí také jako insolvenční správce.

Pravidelně se účastní odborných právních konferencí jak v tuzemsku tak mimo Českou Republiku a je autorem několika odborných publikací. Mluví anglicky, italsky a také německy. Zaměřuje se na právo nemovitostí, insolvenční právo, finanční a daňové právo, a  právo obchodní.

JUDr. Michal Janovec PhD.
Michal Janovec - Profile

Služby

Naše advokátní kancelář poskytuje služby ve všech odvětvích práva a to komplexně vždy na míru a ve prospěch klienta. Své právní znalosti a schopnosti i nadále rozvíjíme aktivní účastí na školeních a konferencích i momo Českou republiku. Spolupracujeme s účetními kancelářemi a daňovými poradci, realitními agenturami, IT specialisty a dalšími odborníky ve svých oborech, což nám zajišťjue schopnost pružné reakce na individuální potřeby klienta. 

Cenu za služby účtujeme vždy po domluvě a vycházíme zejména z náročnosti konkrétního úkolu. Základní hodinová sazba při časové odměně za každou započatou hodinu právní služby naší kanceláře je stanovena od 1500,-Kč v závislosti na složitosti případu.

Nemovitosti

Vešekrý servis v oblasti práva nemovitostí

Kupní smlouvy
Smlouvy o zřízení služebností (věcná břemena)
Smlouvy zástavní
Darovací smlouvy
Smlouva o advokátní úschově
Analýza a připomínkování Vaší smlouvy 
Analýza smlouvy zprostředkovatelské uzavřené s realitní kanceláří
Návrhy na vklad do katastru nemovitostí
Nájemní smlouvy
Smlouvy v souvislosti s prostorem sloužícím k podnikání
 

Insolvenční právo

Naše specializace zahrnuje následující

Insolvenční poradenství pro korporace
Zpracování a podání dlužnických insolvenčních návrhů
Insolvenční poradenství pro věřitele
Zpracování přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení
Zastupování v incidenčních sporech
Likvidace obchodních korporací

Obchodní právo

Pomůžeme vám již předtím, než vůbec začnete podnikat.

Poradíme vám nejvhodnější variantu podnikání, zajistíme změny

Založení obchodní korporace na klíč
Změny obchodní korporace
Revize smluv
Posuzování nároků vyplývajících z obchodněprávních vtahů
Porušení obchodních smluv, náhrada škody
Zastupování u soudů všech stupňů
Převod závodu

Občanské právo a soudní spory

Nabízíme služby v následujících oblastech

Řešení sporů vzniklých ze smluv z jejich neplnění (soudní mimosoudní)
Dědictví – sepsání závěti, zastupování v dědickém řízení, spory o dědictví
Náhrada škody
Vlastnické vztahy a sousedská práva
Vymáhání pohledávek 
Sepisování žalob 
Vyjádření se k žalobám, odvolání
Právní zastupování u soudů všech stupňů

Pracovní právo

Pracovní právo je složité a pravidelně se mění, takže když nastane probém, je třeba mluvit se specialistou.

Můžeme poskytnout přesné, aktuální informace o vašich právech na pracovišti a pomoci vám podniknout příslušná opatření. Pro zaměstnavatele nabízíme kompletní servis v oblasti pracovního práva.

Máme rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím o:

Zaměstnanecké spory
Neoprávněná výpověď, či okamžité zrušení pracovního poměru
Změny smluvních podmínek
Diskriminace na pracovišti
Šikana a obtěžování
Vypracování organizačních řádů a pracovních podmínek
Problematika spojená s náborem a výběrem zaměstnanců
Postupy disciplinární a stížnosti
Změny v podnikové struktuře
Podniková reorganizace